วันพุธ ที่ 12 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เพชรบุรี-เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร และเทศบาลตำบลท่ายาง มอบหมวกนิรภัย ให้กับเด็กเล็ก “ห่วงใคร ให้ใส่หมวก”

เพชรบุรี-เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร และเทศบาลตำบลท่ายาง มอบหมวกนิรภัย ให้กับเด็กเล็ก “ห่วงใคร ให้ใส่หมวก”

เมื่อวันที่29 กรกฏาคม 2563 เวลา09.00น พระครูวัชรินทขีลารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร ฐานะ ประธานศูนย์เด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร พร้อมด้วย นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู ผู้นำชุมชน ร่วมมอบหมวกนิรภัย จำนวน50ใบ ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร ตามโครงการหนูน้อยรู้จักกฏจราจร”ห่วงใคร ให้ใส่หมวก” ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

นางนฤมล เผยว่า โครงการ หนูน้อยรู้จักกฏจราจร ห่วงใคร ให้ใส่หมวก เป็นโครงการที่จะปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็ก และผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งในแต่ละวันมีความจำเป็นจะต้องใช้รถใช้ถนน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งการลดความสูญเสียที่จะส่งผลต่อเด็ก

ด้าน พระครูวัชรินทขีลารักษ์ เจ้าอาวาสวัดเขื่อนเพชร ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร(โค้งข่อย) เผยว่า การมอบหมวกนิรภัยในครั้งนี้ ทางวัดเขื่อนเพชรได้สนับสนุนหมวกนิรภัย จำนวน50ใบ ส่วนนางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ร่วมสมทบอีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งการมอบหมวกนิรภัยที่มีขนาดเหมาะสมกับเด็ก จึงทำให้เด็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง นอกจากจะได้รับความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนแล้ว ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี และสร้างให้เด็กที่เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่ายางเป็นต้นแบบ ด้านความปลอดภัยทางถนนต่อไป

กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี