วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020

ผบ.มทบ.33 เปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

ผบ.มทบ.33 เปิดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดิน ชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” ที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

วันที่ 29 ก.ค. 63 เวลา 10.00 น. ที่ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่อำเภออมก๋อย ซึ่งมีหน้าที่อำนวยการประสานงาน และบูรณาการ ร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง องค์กร โครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจทำความดีเพื่อแผ่นดินชาวอมก๋อยเลิกปลูกฝิ่น มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ณ พระธาตุดอยแก้ว อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ โดยมี พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาพื้นที่อำเภออมก๋อย เป็นประธาน โดยในวันนี้มีประชาชนในพื้นที่อำเภออมก๋อย มอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นจำนวน 12.77 กิโลกรัม ซึ่งในปีที่ผ่านมานั้น ปี 2562 ได้รับมอบจำนวน 22.90 กิโลกรัม และปี 2563 ได้รับมอบแล้วจำนวน 23.49 กิโลกรัม รวมจำนวนทั้งสิ้น 59.16 กิโลกรัม


นอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นแล้ว คณะทำงานได้จัดบอร์ดนิทรรศการ แสดงผลงานในการดำเนินงาน การลดลงของพื้นที่ปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อย ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการ ในปี 60 เราพบพื้นที่ปลูกฝิ่นถึง 908.03 ไร่ และในปีปัจจุบัน ตรวจพบเพียง 5.85 ไร่ ซึ่งลดลงถึงร้อยละ 99 จากแนวโน้มดังกล่าว รวมกับการมอบเมล็ดพันธุ์ฝิ่นให้กับทางราชการ จึงเป็นไปได้ว่าในปีต่อไป พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นในอำเภออมก๋อยน่าจะลดลงหรือไม่มีเลย

โดยได้มีการจัดบอร์ดโดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้อมก๋อย และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวง ในด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร ซึ่งทำให้ราษฎรดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

ทรงวุฒิ ทับทอง