วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3507 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3507 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองร้อยทหารพรานที่ 3507 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับ อำเภอแม่ระมาด, ส่วนราชการ, หน่วยงาน, ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาอำเภอแม่ระมาด จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดยได้ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่ภายในวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก โดยมี นายเลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน


Nara@Isara Christian รูป