วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดดำเนินการโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนขุนยวมวิทยา จัดดำเนินการโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริ

ทหารจิตอาสาพระราชทานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ร่วมกับ คณะครูและเด็กนักเรียน โรงเรียนขุนยวมวิทยา หมู่ที่ 1 บ้านขุนยวม ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการโครงการอาหารชุมชนโรงเรียนต้นแบบ ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยในห้วงที่ผ่านมา ทหารจิตอาสาพระราชทานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ได้ร่วมกับคณะครูนักเรียน และนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนขุนยวมวิทยา ตลอดจนประชาชนจิตอาสาอำเภอขุนยวม ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเล้าไก่เพิ่มเติมในพื้นที่โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมดินสำหรับเพาะเมล็ดพันธุ์ผัก โดยแผนการปฏิบัติในห้วงต่อไปจะมีการพัฒนาและจัดเตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

Nara@Isara Christian รูป