วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ทหารจิตอาสาเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมชุดช่างตัดผมจิตอาสาจ่ากองร้อยทหารราบที่ 1732 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ทหารจิตอาสาเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมชุดช่างตัดผมจิตอาสาจ่ากองร้อยทหารราบที่ 1732 ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

ทหารจิตอาสาพระราชทานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 พร้อมด้วย จิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกหมู่เหล่า ร่วมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

โอกาสนี้ ทหารจิตอาสาพระราชทาน กองร้อยทหารราบที่ 1732 ได้นำชุดช่างตัดผมออกให้บริการตัดผมแก่ประชาชน เด็กนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ที่บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้ในแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยกำหนดรูปแบบกิจกรรมเพื่อการให้บริการประชาชน อาทิ การให้ความรู้ด้านวิชาการเกษตร การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การแปรรูปอาหาร การแจกพันธุ์พืชผัก การให้บริการด้านการสาธารณสุข การบริการตัดผม และบริการซ่อมรถ / เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

 

Nara@Isara Christian รูป