วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารช่างที่ 302 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในวัดป่าคายวนาราม

ทหารจิตอาสาพระราชทานกองพันทหารช่างที่ 302 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในวัดป่าคายวนาราม

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลพัฒนาที่ 3 นำทหารจิตอาสาพระราชทานจาก กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โดยได้ทำการทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ภายในวัดป่าคายวนาราม หมู่ที่ 11 ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 

Nara@Isara Christian รูป