กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อกักเก็บน้ำ และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อกักเก็บน้ำ และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน และครอบครัว จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกรอบบ่อกักเก็บน้ำ และปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ภายในพื้นที่โครงการทหารพันธุ์ดี กรมหารปืนใหญ่ที่ 21 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน ภายในบริเวณพื้นที่ โครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ค่ายพ่อขุนผาเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม มีความสุข ร่วมมือร่วมใจ ภาคภูมิที่ได้ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

Nara @Isara Christian