วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พันเอก คงศักดิ์ เสนะวีระกุล รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 38/ รองเลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมจิตอาสา ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี นายนิธิวัชร์ ศิรโภคาวิโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิด

โดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน และกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” ขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งยังเป็นการร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ บริเวณข่วงเมืองน่าน หน้าวัดภูมินทร์ และข่วงน้อย โดยมีจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความกินดีอยู่ดีของประชาชนเป็นสำคัญ สำหรับกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน”

เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน โดนมีการให้บริการประชาชนอาธิ การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ การฝึกอาชีพด้านการเกษตร การให้บริการด้านการสาธารณสุขเป็นต้น ซึ่งการให้บริการดังกล่าวครอบคลุมการบริการด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาวะ อนามัย และด้านการบริการประชาชน

 

Nara@Isara Christian รูป