วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3504 ร่วม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทหารจิตอาสากองร้อยทหารพรานที่ 3504 ร่วม กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทหารจิตอาสาพระราชทานกองร้อยทหารพรานที่ 3504 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมด้วยจิตอาสาจากส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอท่าสองยาง โรงพยาบาลท่าสองยาง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 ,ตำรวจ สภ.ท่าสองยาง, สาธารณสุขอำเภอท่าสองยาง ,หัวหน้าส่วนราชการ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.ท่าสองยาง 4, อสม. และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 บริเวณศาลเจ้าพ่อโมกขละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน โดยมี นายยงยุทธ สุขศิริ นายอำเภอท่าสองยาง เป็นประธาน


20:45 Nara@Isara Christian รูป