วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนพรหมานุเคราะห์ จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

นำโดย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการ มอบอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือ ให้แก่ นายไววิทย์ นาถ้ำพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมานุเคราะห์ โดยสิ่งของดังกล่าวได้มาจากเงินบริจาคในการแก้ปัญหา Covid-19

ของสมาชิกวุฒิสภา
จากนั้น คณะได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมของโรงเรียนพรหมานุเคราะห์
ต่อมาเวลา 10.00 นาฬิกา เดินทางไปยังบ้านบางปะกง สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพลภาพบางปะกง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และให้กำลังใจแก่ผู้พิการและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้มอบของใชที่จำเป็นในการดำรงชีวิตให้แก่ผู้พิการด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน