วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปติดตามวิถีชีวิตและการจัดการขยะของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ เขตประเวศ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปติดตามวิถีชีวิตและการจัดการขยะของชุมชนอ่อนนุช 14 ไร่ ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบของการจัดการขยะ โดยมี นายพีรธร เสนีย์วงศ์ ผู้ก่อตั้งร้านค้าศูนย์บาท ให้การต้อนรับ
ในการนี้

คณะกรรมาธิการได้รับฟังและชมการสาธิตการคัดแยกขยะ การดำเนินงานของร้านค้าศูนย์บาทพลัสที่ใช้ขยะแทนเงิน โดยมีข้อสังเกตว่า ด้วยความเป็นผู้นำและความร่วมมือของคนในชุมชนเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งคณะกรรมาธิการ จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาและดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจต่อไป

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน