กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน วางแนวท่อส่งน้ำประปาภูเขา (ท่อPE) ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน วางแนวท่อส่งน้ำประปาภูเขา (ท่อPE) ในพื้นที่ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. กองบังคับการควบคุมที่ 1 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับสถาบันส่งเสริม และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ, ป่าไม้อุทยานแห่งชาติ ผาแดง, เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลทุ่งข้าวพวง, กำนัน/ผู้นำชุมชน และประชาชน บ.แม่กอนฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดยทำการวางแนวท่อส่งน้ำประปาภูเขา (ท่อPE) ระยะทาง ประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน น้ำสำหรับใช้ อุปโภค – บริโภค และน้ำใช้ในการทำการเกษตร ในห้วงภาวะฝนทิ้งช่วง และในช่วงฤดูแล้ง ณ บริเวณพื้นที่ ป่าต้นน้ำ บ.แม่กอน หมู่ 2 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยมี นายวัชระ เทพกัน ปลัดอาวุโส อ.เชียงดาว เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน


#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป