กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน สร้างฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้ง บริเวณลำห้วยคุ บ.ร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชน สร้างฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้ง บริเวณลำห้วยคุ บ.ร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ แบบหินทิ้ง ขนาดกว้าง 1.5 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 1 เมตร บริเวณลำห้วยคุ บ.ร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภค – บริโภค มีประชาชนไดรับผลประโยชน์ประมาณ 58 ครัวเรือน และพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 25 ไร่

ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป