วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล จิตอาสาฯ ร่วมกับส่วนราชการ ในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย ร่วมกิจกรรมปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับ ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสาฯ ร่วมกันจัดกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชน มายุครบ 68 พรรษา ใน 28 กรกฎาคม 2563

โดยร่วมกันปลูก ต้นเงาะ จำนวน 100 ต้น, ต้นลำไย จำนวน 100 ต้น, ต้นสัก จำนวน 100 ต้น และหญ้าแฝก ประมาณ 1,000 ต้น ในพื้นที่ ประมาณ 10 ไร่ ณ บริเวณสองข้างทางถนนภายในหมู่บ้าน และพื้นที่ หนองเก็บน้ำห้วยป่าอ้อ บ.วังลาว หมู่ 4 ต.เวียง อ.เชียงแสน จว.เชียงราย โดยมี นายปกรณ์ สุริวรรณ นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

# ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

@จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส.