วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา กระทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย จำนวน 7 หลัง

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา กระทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย จำนวน 7 หลัง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ, หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา กระทำพิธีมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.ช.ร. จำนวน 7 หลัง ตามโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค. 63 ดังนี้
1. นายอินสอน กันแก้ว บ้านเหมืองแดง หมู่ 1 อ.แม่สาย จว.ช.ร.
2. นายชาญชัย ด้วงพรหม บ้านเหมืองแดงใต้ หมู่ 2 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร.
3. นายผล อินต๊ะจุ่ม บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ 5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จว.ช.ร.
4. นายอำนวย ชุ่มมงคล บ้านสันนา หมู่ 2 อ.แม่สาย จว.ช.ร.
5. นางอำพร วรรณริญา บ้านป่าแดง หมู่ 5 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.ช.ร.
6. นายคำจันทร์ ณะภูมิ บ้านน้ำจำกลาง หมู่ 12 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จว.ช.ร.
7. นายเนตร อ้ายเป็ง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ 8 ต.ศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จว.ช.ร.


15:53 ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป