กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ ทำบุญตักบาตร และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ ส่วนราชการ, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ประชาชนจิตอาสาฯ และนักเรียน/นักศึกษา ในพื้นที่ อ.ฝางฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางอำเภอฝาง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนม พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎกาคม 2563 ณ อาคารมงคลศาลเจ้าฝาง ต.เวียง อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 300 คน

14:47 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป