กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับประชาชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับประชาชน พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารม้าที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาฯ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ อ.ฝางฯ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563

โดยร่วมกันทำการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้า สองข้างทาง และทำความสะอาดพื้นถนนเส้นทางเข้าสำนักสงฆ์ บ้านนอแล ระยะทาง ประมาณ 1 กิโลเมตร ณ บ.ขอบด้ง หมู่ 14 ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 52 คน
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#

จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป