วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสมหามงคล “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” 28 กรกฎาคม 2563

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในโอกาสมหามงคล “ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” 28 กรกฎาคม 2563

ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสา 904 ร่วมกับ หัวหน้าส่วนราชการ. หน่วยงานราชการในพื้นที่ ,กำลังพลทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาพื้นที่ บริเวณวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรม ต่างมีความรู้สึก ภาคภูมิใจ เต็มใจ ในการได้มีส่วนร่วมในการ รักษา พัฒนาพื้นที่ ศาสนสถาน ที่เป็นสมบัติของของคนไทย และพร้อมน้อมนำ พระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำสู่การปฎิบัติในการดูแล รักษา ประเทศชาติและชุมชนของตนเองต่อไป

12:53 Nara@Isara Christian รูป