วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเชียงใหม่ หมวด งข จำนวน 301 หมายเลข และหมวดเสริม จำนวน 251 หมายเลข วันที่ 8 – 9 สิหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดเชียงใหม่ หมวด งข จำนวน 301 หมายเลข และหมวดเสริม จำนวน 251 หมายเลข วันที่ 8 – 9 สิหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 26 หมวดอักษร งข จำนวน 301 หมายเลข ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ แผ่นป้ายที่จะนำออกประมูล เป็นแผ่นป้ายภาพกราฟฟิคที่มีสีสันสวยงาม มีเอกลักษณ์และความหมายบ่งบอกความเป็นจังหวัดเชียงใหม่ ตามคำขวัญจังหวัดเชียงใหม่ “ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีป็นสง่า บุปผาชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ซึ่งจะสื่อความหมายของจังหวัดเชียงใหม่ ที่เป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรือง สงบ ร่มเย็นประชาชนมีความสุขโดยถ้วนหน้า อันจะส่งผลให้ผู้ที่ครอบครองป้ายดังกล่าวจะมีแต่ความจริญ เป็นศิริมงคล รถที่ใช้อยู่จะนำพาให้มีทรัพย์เพิ่มพูนทวียิ่งๆ


ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว 26 ครั้ง นำเงินรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) จำนวนรวมทั้งสิ้น 534,775,772 บาท ทั้งนี้ได้นำรายได้จากการประมูลหมายเลขทะเบียนรถไปใช้ในกิจกรรมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนทั่วประเทศ ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก กปถ. ในโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการมั่นใจทั่วไทรถใช้ GPS, โครงการจัดซื้อครื่องมือตรวจจับความเร็วรถ, เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์, โครงการปลูกฝังเด็กไทย ใส่ใจวินัยจราจร, โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่, โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถอกชน (ตรอ.) เป็นต้น


สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญสร้างกุศล โดยการร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถลขสวย หมวดอักษร งข ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทะเบียนรถ โทร. 053 270 412, 053 140 405 สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอฝาง โทร. 053 346 421 สาขาอำเภอจอมทอง โทร. 053 106867 และสาขาอำเภอแม่แตง โทร. 053 104 119 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 053-270412, 082-0336955, 062- 3109489, โทร.1584 หรือ facebook : สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ https://www.facebook.com/dltchiangmai/ฝ่ายทะเบียนรถ สขจ.เชียงใหม่ https://www.facebook.com/dltcm.vehicle #SuperNumber เลขสวยช่วยเหลือสังคมประมูลทางระบบอินเตอร์เน็ต www.tabienrod.com.

ทรงวุฒิ ทับทอง