วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ร.4 พัน.3 ดำเนินการฝึกการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์ทางทหาร โดยนำการปฏิญานตนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Unit school ฝึกให้คุ้นหู คุ้นคำศัพท์ทางทหาร เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ**

 

เมื่อ 30 ก.ค.63 เวลา 0800 ร.4 พัน.3 ดำเนินการฝึกการเรียนการสอนพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะศัพท์ทางทหาร โดยนำการปฏิญานตนในรูปแบบภาษาอังกฤษ ประกอบคำปฏิญานตนของกองทัพบกไทย

 

เพื่อให้ กำลังพลของหน่วย ได้ฝึกฝน และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ ในการ ฟัง และพูด รวมถึงซึมซับคำศัพท์ ทางทหารที่เกี่ยวข้องกับคำปฏิญาน เป็นการฝึกทักษะส่วนบุคคลให้มีขีดความสามารถเพิ่มเติม โดยกำหนดให้เป็น รปจ.ของหน่วยในการปฏิบัติทุกวันในห้วงเคารพธงชาติ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลมีความตั้งใจในการปฏิบัติ

 

Nara@Isara Christian