วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือ ประชาชน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกำจัดลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือ ประชาชน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกำจัดลูกน้ำยุงลายโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือ ประชาชน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, อาสาสมัครกิจการ พลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ตามหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำ ยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

รวมถึงการพ่นหมอกควันเคมี กำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ บ.ป่าซางงาม หมู่ 6 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.เชียงราย

 

จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป