วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการท่าเรือ และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด ระยะที่ 3 รวมทั้ง ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานภายในท่าเรือและปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณท่าเรือมาบตาพุด (หาดแสงจันทร์)

เพื่อศึกษาแนวทางการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง โดยมี นายวิฑูรย์ อยู่ทิม รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรม ผู้บริหารการนิคมอุตสาหกรรม ผู้แทนท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ระยอง และผู้แทนด่านศุลกากรมาบตาพุด ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน