วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองกำลังผาเมือง จัดชุดวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชน และคณะครู – นักเรียนในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดชุดวิทยากร จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับประชาชน และคณะครู – นักเรียนในพื้นที่ อ.เชียงแสน จว.เชียงราย

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กองร้อยทหารพรานที่ 3103 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 กองกำลังผาเมือง จัดชุดวิทยากร จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน โดยได้ฝึกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับประชาชน บ.สวนดอก ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. และคณะครู – นักเรียน โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี ต.บ้านแซว อ.เชียงแสน จว.ช.ร. ณ หอประชุมบ้านสวนดอกฯ และ โรงเรียนสวนดอกท่าขันทองสามัคคีฯ

ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป