วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ตราด/เริ่มแล้วอําเภอ คลองใหญ่ 3 ตําบล ตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารกองเกิน เข้ากองประจำการประจำปี 2563 พร้อมคุมเข้มการป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดโควิค-19 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกดัก

ตราด/เริ่มแล้วอําเภอ คลองใหญ่ 3 ตําบล ตรวจคัดเลือกเกณฑ์ทหารกองเกิน เข้ากองประจำการประจำปี 2563 พร้อมคุมเข้มการป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดโควิค-19 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกดัก

เมื่อวันที่ 30 ก.ค.63 เวลา 14.00น. เข้าร่วมจับใบดําใบแดง โดยมี พ.ท.ศรายุทธ์ รอดปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการผู้ตรวจทหารก้องเกิน พร้อมด้วย นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ลงตรวจเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนที่เข้าคัดเลือกทหารกองเกินประจําปี 2563 โดยมีสัสดีคลองใหญ่เข้าสังเกตการณ์การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการประจำปี 2563 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา

ของอําเภอคลองใหญ่ ให้การตอนรับและเตรียมความพร้อมในการตรวจเลือกทหารกองเกินในครั้งนี้ โดยทหารกองเกินเข้าตรวจเลือกได้ปล่อยตัวปรพเภทต่างๆจำนวน 110 คน เหลือยอดจำนวนผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ จำนวน 81 คน ทั้งหมด 3 ตําบล สมัคร 22 คน ใบแดง 12 ใบ ใบดำ 69 ใบ ผ่อนผัน 48 คน ซึ่งยอดที่จะต้องส่งเข้ากองประจำการจำนวน 12 คน

เป็นทหารเรือ 12 คน สรุปว่าวันนี้มีใบดําจำนวน 69 ใบ ซึ่งสถานที่การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการตั้งแต่เช้ามาบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีประชาชนมาให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยดี

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด