วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงเรียนวัดสมหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดสมหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานีคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะทำงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับประเด็นแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน