วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ โรงเรียนวัดชลธาร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนวัดชลธาร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วุฒิสภา นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็ก และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ กับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพสามารถดำรงอยู่ได้ และสภาพปัญหา วิธีการแก้ปัญหาของโรงเรียนให้ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน