วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดชุดกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดชุดกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน

ร่วมกับ อบต.เกาะช้าง, อสม., อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำจัดลูกน้ำยุงลาย และได้ทำการพ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย พร้อมกับแจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ บ.เหมืองแดงน้อย หมู่ 8 ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย จว.เชียงราย ตามโครงการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

 

ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป