วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ให้บริการตัดผมฟรี ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพล ให้บริการตัดผมฟรี ให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตอน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 กองกำลังผาเมือง โดย กองบังคับการควบคุมทหารพราน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล ให้บริการตัดผมฟรี พร้อมกับมอบเครื่องนุ่งห่มให้กับเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าตอน ม.๓ ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง

ส.อ.สิงหา จนท.ปชส. รูป