วันเสาร์ ที่ 15 เดือนสิงหาคม คศ.2020

“โครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จังหวัดพิจิตร”

“โครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จังหวัดพิจิตร”

มทบ.36 ร่วมกับ อบจ.พิจิตร ดำเนินโครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อใน จว.พ.จ.

 

เมื่อ 31 ก.ค. 63 มทบ.36 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมโครงการรณรงค์ตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อในพื้นที่ จว.พ.จ. ร่วมกับ อบจ. พ.จ. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสา ตามมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) โดยได้ร่วมกันล้างทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ณ วัดห้วยเกตุเกษม ม.1, วัดหนองพยอม ม.3, วัดหนองพงศ์วิการาม ม.4, ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จว.พ.จ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Nara@Isara Christian รูป