วันจันทร์ ที่ 10 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผอ.สพป.นศ.2เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง เดินหน้าจัดระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามสภาวะปกติใหม่New Normal

ผอ.สพป.นศ.2เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง เดินหน้าจัดระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามสภาวะปกติใหม่New Normal

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เยี่ยมโรงเรียนวัดท่ายาง โดยมีนายสุรัช วัฒนสงค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

โดยผอ.สพป.นศ.2 ได้พบปะพูดคุยกับผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) เพื่อจัดระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตามสภาวะปกติใหม่หรือ New Normal ให้มีความสุขทั้งครู นักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ณ โรงเรียนวัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ผอ.สพป.นศ.2 และเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบสิ่งของช่วยเหลือแก่ เด็กหญิงพิมรพัดชาญอินทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งใช้ชีวิตอยู่กับตายาย เป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองได้เป็นอย่างดีและนักเรียนได้บอกว่าตนจะตั้งใจเรียน เป็นคนดีของสังคมต่อไป