วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำ “ชุดขุนอาสา 328 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการ “สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง”

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำ “ชุดขุนอาสา 328 ร่วมกับ กอ.รมน.จังหวัดน่าน ขับเคลื่อนโครงการ “สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง”

กองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 นำชุดขุนอาสา 328 ร่วมกับ พันเอก พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดการดำเนินโครงการ “สานไทยใจหนึ่งเดียว สร้างความสามัคคี ปรองดอง” ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุ ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน โดยมี นายพิพัฒน์ เพชรพิพัฒน์ ปลัดอาวุโส ผู้แทนนายอำเภอเชียงกลาง ดาบตำรวจทิวา บุญเกิด นายก อบต.พระธาตุ และนายสมเดช สายน้ำน่าน กำนัน ตำบลพระธาตุ เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว

โดยโครงการดังกล่าว เป็นการจัดกิจกรรมเวทีสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์และสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านต่าง ๆ มาตราการผ่อนปรนของทางราชการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 และรณรงค์เรื่องไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยมีผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมฝึกอบรม จำนวน 30 คน

… อย่างไรก็ตามก่อนการอบรมได้จัดให้มีการคัดกรองวัดอุณภูมิของร่างกายและจัดระเบียบการนั่ง ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด -19

Nara@Isara Christian รูป