วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองปาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน คณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 นำทหารจิตอาสา ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองปาน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนให้เด็กนักเรียน คณะครู โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ พันเอก บรรจง คะวงศ์ดอน หัวหน้ากองข่าวมณฑลทหารบกที่ 32 /จิตอาสา 904 นำทหารจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 32 ร่วมกับ นางนิภาพรรณ ชมภูพันธุ์ และประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองปาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

และมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปางมมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน

 

Nara@Isara Christian รูป