วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ทหารจิตอาสาชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 6 บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยที่ยากไร้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์

ทหารจิตอาสาชุดช่างกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 จับมือ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้หลังที่ 6 บรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบอัคคีภัยที่ยากไร้ เสร็จสิ้นสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทหารจิตอาสาพระราชทานชุดช่าง กองพันทหารปืนใหญ่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ร่วมกับ เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง, อำเภอลับแล และประชาชนจิตอาสาจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้หลังที่ 6 ให้แก่ นางณัฐศศิ เรือนคำ ณ บ้านตาลหมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากลำบาก โดยบ้านหลังเดิมถูกไฟไหม้พังทลายลง ไม่มีทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซม โดยโครงการซ่อมแซมบ้านให้ผู้ยากไร้ เป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน และในปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ หลังที่ 6 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับสภาพความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น

Nara@Isara Christian รูป