วันอาทิตย์ ที่ 20 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39”

เทศบาลนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน “ลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39”

เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ชมรมบอนไซจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกันจัดงานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39 ขึ้น ซึ่งได้จัดติดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดจัดงานในเดือนสิงหาคมของทุกปี และในปีนี้ จะได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 13 สิงหาคม2563 ณ ข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา

งานลานนาพฤกษาชาติ ครั้งที่ 39 ถือได้ว่าเป็นงานประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่อีกงานหนึ่ง เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2563 และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ดีขึ้น ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม อาทิ การประกวดจัดสวนกล้วยไม้ การประกวดไม้ดอก-ไม้ประดับ การแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง นิทรรศการวันแม่แห่งชาติ นิทรรศการจัดสวนกล้วยไม้ ภายใต้แนวคิด กล้วยไม้สวยด้วยพระปณิธาน นิทรรศการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นิทรรศการจัดสวนบอนไซทรงมาตรฐาน รวมถึงการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชน ร่วมชื่นชมความสวยงามของกล้วยไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ ตลอดจนผลผลิตเกษตรกรรม และสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของประชาชน ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในการจัดงานลานนาพฤกษาชาติ อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองเลิศรส ที่บริเวณข่วงพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา และลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์.

ทรงวุฒิ ทับทอง