วันศุกร์ ที่ 7 เดือนสิงหาคม คศ.2020

ณ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 19 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 19 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง กรุงเทพฯ คณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนวุฒิสภา นำโดย

นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการ ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยมี ผู้บริหารสภากรุงเทพมหานคร นายสมภาคย์ สุขอนันต์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน