ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะอดีตกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรณีของนายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา หลังจากที่ได้แถลงไปก่อนหน้านี้ว่า เมื่อคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำรวจ สนช. ได้รับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมจากนายวรยุทธ ได้เชิญประจักษ์พยานตามที่ได้ให้การไว้แต่เดิมมาชี้แจง มิได้สอบประจักษ์พยานใหม่เพิ่มเติม จากนั้น จึงได้รวบรวมผลการสอบหาและศึกษาข้อเท็จจริงส่งให้กับพนักงานอัยการ ซึ่งในเวลาต่อมา ได้รับแจ้งว่า อัยการสูงสุดได้พิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการฯ แล้ว มีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรมดังกล่าว ทำให้คณะกรรมาธิการฯ มิได้ดำเนินการใด ๆ

อีก และนายวรยุทธเองก็ไม่ได้ติดต่อให้คณะกรรมาธิการฯ ดำเนินการอีกแต่อย่างใด ซึ่งหากผู้ร้องมีการสอบพยานเพิ่มเติมหลังจากนี้ คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้ การที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ยุติเรื่องร้องขอความเป็นธรรม แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมาธิการฯ ไม่ได้มีอำนาจที่จะส่งผลต่ออัยการสูงสุดเปลี่ยนคำสั่ง ทำได้เพียงการสอบหาข้อเท็จจริงเท่านั้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการพิจารณาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักอัยการสูงสุด และคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งของนายกรัฐมนตรีแล้ว ขอให้ทุกฝ่ายรอผลจากคณะกรรมการดังกล่าวต่อไป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน