ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี คณะกรรมาธิการการศึกษา

วุฒิสภา นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ และคณะทำงานการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารโรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน