ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา นำโดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาและถ่ายทอดความรู้ทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้การต้อนรับ

จากนั้น เวลา 14.30 นาฬิกา เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน