(คลิป) พ่อเมืองเชียงรายทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญวัดโป่งผาแม่สาย

(คลิป) พ่อเมืองเชียงรายทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญวัดโป่งผาแม่สาย

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
เมื่อวันที่ 1 ส.ค.63 เวลา 10.00 น. พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอแม่สาย เป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พระอธิการอนันต์ อภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดโป่งผา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชจังหวัดเชียงราย ได้เป็นประธานฝ่ายฆารวาส นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เป็นรองประธานฝ่ายฆารวาส ในพิธีงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ

โดยได้ดำเนินการก่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญแทนหลังเดิมที่ชำรุดทรุดโทรม ณ วัดโป่งผา ม.9 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย พร้อมกับ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย เป็นประธานคณะกรรมการ นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย รองประธานคณะกรรมการ นายอดิเรก ไลไธสง ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สาย รองประธานคณะกรรมการ นายสุพจน์ ภิระบรรณ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สาย พร้อมหน่วยงานข้าราชการการ – ภาครัฐภาคเอกชน ใน อ.แม่สาย เข้าร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ โดยมีคณะศรัทธาได้ออกโรงทานให้ประชาชนที่ร่วมงานบุญ ได้รับประทานกันอย่างเอิบอิ่มบุญไปตามๆกัน
ด้วยอานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ ขอให้ท่านและครอบครัวจงพบแต่ความสุข ความเจริญอันประกอบด้วยจตุรพิธพรชัย ทั้ง 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และพร้อมด้วยปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

//////////////////////////////////////////////////////////
รูปจาก – ปกครองแม่สาย
บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน ///////////////////