ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ อบต.สะเดียง ลงพื้นที่ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทะเลทอง หมู่12 ต.สะเดียงจว.เพชรบูรณ์ปลูกผังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกับ อบต.สะเดียง ลงพื้นที่ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านทะเลทอง หมู่12 ต.สะเดียง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ สร้างสัมพันธ์ภาพ พบปะพูดคุยปรับผูกมิตร ปลูกผังอุดมการณ์ความรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

ให้ประชาชนในพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนเพื่อการป้องกันจากโรคโควิด-19 ไม่ตื่นตระหนกแต่ตระหนักรักษาตนเองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประชาสัมพันธ์พระวิสัยทัศน์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงรับเป็นองค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช, ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เชิญชวนทหารกองเกินสมัครเข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี 2563 พร้อมทั้ง “สิทธิประโยชน์ทหารกองประจำการ” เมื่อสมัคร เข้าเป็น ทหารกองประจำการ/รณคงค์”อยู่บ้านดี มีสุข พอเพียง” โดยชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่ 36 แจกเมล็ดพันธุ์ผักให้ประชาชน


Nara@Isara Christian รูป