“เรียนรู้ เข้าใจ เพิ่มประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อ” รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ออกให้ความรู้ สาธิต และสอนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ(CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ หรือ AED ให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

“เรียนรู้ เข้าใจ เพิ่มประสบการณ์ พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อ” รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ออกให้ความรู้ สาธิต และสอนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ(CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ หรือ AED ให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร ณ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก มณฑลทหารบกที่ 35 จัดชุดออกให้ความรู้ สาธิต และสอนวิธีการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพด้วยวิธีปั๊มหัวใจ(CPR) ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ หรือ AED ให้กับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องจากเพื่อให้ตระหนักรู้ และเข้าใจในกรณีเจอคนหมดสติ หรือเกิดอุบัติเหตุ พร้อมการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น การปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง ถูกวิธีเจะช่วยชีวิตคนป่วยให้ปลอดภัยผ่านวิกฤตไปได้ ก่อนรถพยาบาลจะมาถึง และส่งถึงมือหมอได้อย่างทันท่วงที

มีการสอนการช่วยเหลือเบื้องต้น คือ การทำ CPR หรือการกดหน้าอก ซึ่งการทำ CPR หรือการกดหน้าอกที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล โดยการทำ CPR ร่วมกับการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจอัติโนมัติ หรือ AED จะช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตผู้ป่วยมากขึ้น เพื่อที่น้องๆทุกคนพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนได้ทุกๆโอกาส และทุกๆสถานการณ์15:08 Nara@Isara Christian รูป