วันพุธ ที่ 12 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พล.ม.1 โดย ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัย

“กองทัพบกขอยืนหยัดเคียงข้างประชาชนในทุกโอกาส”
พล.ม.1 โดย ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล และยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัย

เมื่อ 1 ส.ค. 63, 0800 : ม.พัน.28 พล.ม.1 จัดกำลังพล จิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จำนวน 28 นาย และ จนท.เสนารักษ์ จำนวน 2 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ เข้าบูรณาการกับ อบต.บ้านไร่, นพค.16 พ.ช. และ ประชาชนในพื้นที่ เข้าให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ (พายุฝนลมกระโชกแรง) เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 63 เวลา 1730 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จว.พ.ช. ดังนี้
– หมู่ 2 บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 1 หลังคาเรือน รวมการเสียหาย 1 หลังคาเรือน
– หมู่ 4 บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน โรงบ่มใบยา 4 หลังคาเรือน รวมการเสียหาย 8 หลังคาเรือน
– หมู่ 6 บ้านเรือนเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน โรงบ่มใบยา 5 หลังคาเรือน ยุ้งข้าว 2 หลังคาเรือน โรงเรือนเลี้ยงกบ 1 หลังคาเรือน รวมการเสียหาย จำนวน 28 หลังคาเรือน
รวมการเสียหายทั้งสิ้น จำนวน 37 หลังคาเรือน ในขั้นได้ดำเนินการซ่อมแซมบ้านที่เสียหายแล้วเสร็จในพื้นที่ ม.6 จำนวน 4 หลังคาเรือน ผลการดำเนินการซ่อมแซมเสร็จความเรียบร้อย


“ทหารจะไม่ทิ้งประชาชน”
15:48 Nara@Isara Christian รูป