” เทวดาชาวดอยสามเงา ” จ่าวีรชาติ ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 จับมือเพื่อนพ้องจิตอาสา ผู้ใจบุญ…ขึ้นรถแล่นเรือ สานต่อโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม “การเดินทางของทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 ส่งไออุ่นชาวดอย ปีที่ 10 ”

” เทวดาชาวดอยสามเงา ” จ่าวีรชาติ ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 จับมือเพื่อนพ้องจิตอาสา ผู้ใจบุญ…ขึ้นรถแล่นเรือ สานต่อโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม “การเดินทางของทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 ส่งไออุ่นชาวดอย ปีที่ 10 ”

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดีอำเภอสามเงา จังหวัดตาก ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยเพื่อนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนสิ่งของที่ได้รับบริจาค อาทิ กระเป๋านักเรียน, เสื้อผ้า, เครื่องนุ่งห่ม, ผ้าห่ม, อุปกรณ์การกีฬา, อุปกรณ์การเรียนการสอน, น้ำดื่ม, ขนม, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป.และเครื่องอุปโภค – บริโภค ที่จำเป็น ใส่รถฝ่าถนนเส้นทางดินโคลนทุรกันดารขึ้นดอย และลงเรือเร็วแล่นไปในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ไม่มีระบบไฟฟ้าใช้ ที่ตั้งอยู่เหนือเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เพื่อมอบให้แก่คณะครูและเด็กนักเรียน ตลอดจนประชาชนผู้ยากไร้ที่มีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและกระเป๋านักเรียน, ชุดนักเรียนให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสันป่าป๋วย มีเด็กนักเรียน จำนวน 30 คน, โรงเรียนโล่มง มีเด็กนักเรียน.จำนวน 24 คน, โรงเรียนหินลาด มีเด็กนักเรียน จำนวน 127 คน และโรงเรียนอุมวาบ, โรงเรียนอุมฮวม มีเด็กนักเรียน จำนวน 45 คน รวมทั้งสิ้น 226 คน

จ่าชาติ…เทวดาของเด็กชาวดอยอำเภอสามเงา ยังคงเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เช่นในกิจกรรมโครงการแบ่งปันน้ำใจให้กัน ครั้งนี้ มีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นรอยยิ้มและเสียงหัวเราะจากเด็กๆ เพราะเด็กบางคนไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับสิ่งที่ทางหยิบยื่นให้ อาจจะเป็นเพราะเขาอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างไกล การเดินทางไปมาก็ลำบาก…. ด้วยหัวใจจิตอาสาของทหารจิตอาสาอย่าง ” จ่าวีรชาติ ” พร้อมเพื่อนพ้องน้องพี่, คณะผู้ใจบุญ จิตอาสาทั่วประเทศ อยากเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ให้กับเด็กๆ ถือเป็นกิจกรรม เล็กๆ แต่ความฝันของ จ่าชาติ ทหารจิตอาสา กองทัพภาคที่ 3 นั้นยิ่งใหญ่ ไม่เฉพาะแต่กับเด็ก ผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ บางท่านยังไม่เคยสัมผัสเลยด้วยซ้ำ ซึ่งคนในพื้นที่ บอกว่าอยากให้มาบ่อยๆ รอยยิ้มและเสียงหัวเราะคือสิ่งที่ ทำให้การดำเนินการโครงการต่างๆ หรือกิจกรรมจิตอาสาของ จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ นี้ได้ดำเนินการขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

ตอกย้ำภารกิจการช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนห่างไกลอย่างยั่งยืน ของกองทัพภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ในการสนับสนุนกิจกรรมของกำลังพล พลเรือน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ “ภายใต้แนวคิดและความเชื่อที่ว่า สังคมที่ดีต้องมาจากรากฐานที่ดี ”

จ่าวีรชาติ ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กิจกรรมที่ทำมาตลอดยาวนาน กว่า 10 ปี ในด้านจิตอาสา มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก, เยาวชน, ผู้สูงอายุ และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในชุมชนชนบทในพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และภาคเหนือ อย่างยั่งยืน ซึ่งที่ผ่านมา จ่าชาติ…ได้เดินทางเข้าพื้นที่ในถิ่นทุรกันดาร และห่างไกลทั่วภาคเหนือ เพื่อศึกษาหาข้อมูลจนรู้ถึงความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนในโรงเรียนในพื้นที่ต่างๆ จึงทำให้เกิด “การเดินทางของทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 คนนี้ ส่งไออุ่นชาวดอย ” ขึ้น ซึ่งตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา

 

” ทุกกิจกรรมดีๆ ปรากฏเรื่องประทับใจ ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวเหนือ บริเวณเหนือเขื่อนภูมิพล มีเรื่องเล่าความประทับใจจากคุณครู กล่าวว่า มีเด็กคนหนึ่งกำพร้ามารดาเสียชีวิตอาศัยอยู่กับยาย คุณครูบอกว่า น้องเด็กคนนี้ได้ใช้กระเป๋าขาดขาดๆเก่าๆ มาโรงเรียนถึง 2 ปีแล้ว ซึ่งในวันนี้น้องรู้สึกดีใจมากที่ได้กระเป๋าใบใหม่ และขอบคุณผู้ใจบุญที่นำส่งไออุ่นแห่งความสุขมาให้เด็กๆ นักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน “

ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ พื้นที่ห่างไกล และในขณะเดียวกันก็ได้ช่วยเหลือครอบครัวและคนในชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดย จ่าชาติ ทหารจิตอาสากองทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยเพื่อนจิตอาสา ผู้ใจบุญจิตศรัทธา ได้มอบเสื้อผ้า รองเท้าอุปกรณ์การศึกษาและกีฬาแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ถือเป็นการตอกย้ำจุดยืนที่ชัดเจนในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ , ความยากจน , ขาดแคลนปัจจัยในการดำรงชีวิตพื้นฐาน อย่างต่อเนื่อง รวมถึงร่วมทำกิจกรรมและได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ตลอดจนสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดด้วย”


15:50 Nara@Isara Christian รูป