วันพุธ ที่ 12 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยทหารจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกำจัดลูกน้ำ ยุงลายโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ อ.แม่สายฯ อย่างต่อเนื่อง

หน่วยทหารจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และกำจัดลูกน้ำ ยุงลายโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ อ.แม่สายฯ อย่างต่อเนื่อง


เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสา กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ, อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, อาสาสมัครกิจการพลเรือน, ผู้นำหมู่บ้าน/ผู้นำชุมชน และประชาชนจิตอาสา

ร่วมกันออกปฏิบัติหน้าที่ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้าน ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ กำจัดลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก รวมถึงการ พ่นหมอกควันเคมีกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบท และแจกเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกให้กับประชาชนในพื้นที่ ตามโครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 ณ บ.สันมะนะ หมู่ 5 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.เชียงราย

15:55 จ.ทนงศักดิ์ จนท.ปชส. รูป