คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ

วันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิษณุโลก คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

นำโดย พลเอก สำเริง ศิวาดำรงค์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีศึกษา มาตรการในการป้องกันการกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบด้านการบริหารสัญญา ประเด็นปัญหาการก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 156 เตียง 8 ชั้น โรงพยาบาลกำแพงเพชร

โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกำแพงเพชร และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ ห้องประชุมทุ่งเศรษฐี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งลงพื้นที่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 156 เตียง ของโรงพยาบาลกำแพงเพชรด้วย

ภาพ/ข่าว กฤษรชฏะชญตว์ กฤษพิพัฒนโภคิน ทีมข่าวไทยเกอร์นิวส์ รัฐสภา รายงาน