วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ นายอำเภอเมืองน่าน ฝ่ายปกครอง จิตอาสาภัยพิบัติ เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากกรณีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่จังหวัดน่าน

มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ นายอำเภอเมืองน่าน ฝ่ายปกครอง จิตอาสาภัยพิบัติ เร่งลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย จากกรณีน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วยนายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายณัฐชวินท์ ปานนาค ปลัดอำเภองานป้องกัน , จิตอาสาภัยพิบัติจังหวัดน่าน พร้อมด้วยสมาชิกอาสาสมัครอำเภอเมืองน่าน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ และตรวจสอบความเสียหายเบื้องต้น จากเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ (ฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลาก) สร้างความเสียหายให้แก่ราษฎรในพื้นที่ โดย นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน อำนวยการสถานการณ์ โดยมีความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ตำบลบ่อสวก ในพื้นที่ บ้านป่าฝางพัฒนา หมู่ที่ 13 ได้รับความเสียหาย จำนวน 100 หลังคาเรือน, บ้านนางปง หมู่ที่ 11 ได้รับความเสียหาย จำนวน 25 หลังคาเรือน, บ้านซาวหลวง หมู่ที่ 5 ได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน, บ้านต้าม หมู่ที่ 6 ได้รับความเสียหาย จำนวน 20 หลังคาเรือน

ตำบลกองควาย บ้านนาผา หมู่ที่ 3 ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 40 ครัวเรือน

ตำบลดู่ใต้ บ้านสมุน หมู่ที่ 2 ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 ครัวเรือน

ตำบลนาซาว บ้ายสไมย์ หมู่ที่ 2 ได้รับความเดือดร้อน จำนวน 60 หลังคาเรือน

เบื้องต้น ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหาย และให้ความช่วยเหลือโดยด่วน


14:31 Nara@Isara Christian รูป