วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ทำความสะอาดเส้นทางฉีดล้านที่ดินโคลนตามบ้านเรือน เหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน.

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 นำทหารจิตอาสาบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือประชาชน ทำความสะอาดเส้นทางฉีดล้านที่ดินโคลนตามบ้านเรือน เหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน….

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 พลตรี สมชาย ทาวงศ์มา ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลชุดทหารจิตอาสาภัยบัติ ร่วมกับ ฝ่ายปกครองอำเภอภูเพีย และงประชาชนจิตอาสาอำเภอภูเพียง เร่งเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก

โดยการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ฉีดล้างดินโคลนที่ทับถมบบริเวณถนนเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 4 หลังคาเรือน มีประชาชนได้รับผลกระทบความเดือดร้อน จำนวน 9 ราย ในพื้นที่บ้านเมืองหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งการปฏิบัติการให้การช่วยเหลืออุทกภัยดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือ ต่างรู้สึกประทับใจและดีใจที่หน่วยทหารไม่ทอดทิ้งประชาชนแม้ในยามทุกข์ยากลำบาก พร้อมทั้งให้การช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของกองทัพบก ในการให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส


16:25 Nara@Isara Christian รูป