วันพฤหัสบดี ที่ 6 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่ 3208 ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท นำเครื่องจักรแก้ไขเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน..ก่อนเปิดการจราจรตามปกติ

ชุดบรรเทาสาธารณภัยกองร้อยทหารพรานที่ 3208 ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท นำเครื่องจักรแก้ไขเหตุดินสไลด์ทับเส้นทางในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน..ก่อนเปิดการจราจรตามปกติ

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 38 จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยจาก กองร้อยทหารพรานที่ 3208 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 32 จำนวน 1 ชุดปฏิบัติการ ร่วมกับ กรมทางหลวงชนบท พร้อมเครื่องจักรกลหนัก เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบและแก้ไขเส้นทางที่ถูกดินสไลด์ทับเส้นทาง

เนื่องจากเหตุผลตกหนักในห้วงที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง บนเส้นทางระหว่างบ้านด่าน หมู่ที่ 3 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และบ้านเปียงก่อ หมู่ที่ 2 ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปัจจุบันได้ดำเนินการเปิดเส้นทางผิวการจราจรและเคลียร์ดินที่สไลด์ลงมาทับถมบนเส้นทางดังกล่าวออกได้แล้ว ประชาชนสามารถใช้เส้นทางเส้นทางสัญจรผ่านไป – มา ได้ตามปกติ

16:26 Nara@Isara Christian รูป