กองกำลังผาเมือง จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากเเหตุอุทกภัย ในห้วงฤดูฝน ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

กองกำลังผาเมือง จัดชุดบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน ที่อาจได้รับผลกระทบจากเเหตุอุทกภัย ในห้วงฤดูฝน
ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย


เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ได้ดำเนินการตรวจสภาพความพร้อม ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการช่วยเหลือป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้กับ ประชาชน ในห้วงฤดูฝนที่อาจได้รับกระทบจากเหตุ อุทกภัย โดยการจัดกำลังพลและเครื่องมือบรรเทา สาธารณภัย เพื่อเตรียมเข้าให้การช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อเกิดอุทกภัยย่างทันท่วงที ณ กองร้อยทหารม้าที่ 3 อ.แม่สาย จว.เชียงราย


#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส#