วันอังคาร ที่ 11 เดือนสิงหาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

หน่วยสัสดีอำเภอวังเหนือ มณฑลทหารบกที่ 32 จิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่สำรวจ สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน

หน่วยสัสดีอำเภอวังเหนือ มณฑลทหารบกที่ 32 จิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่สำรวจ สถานการณ์น้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่ทางการเกษตรของราษฎร ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 3 เวลา 11.00 น หน่วยสัสดีอำเภอวังเหนือ มณฑลทหารบกที่ 32 จิตอาสาภัยพิบัติ ลงพื้นที่สำรวจและรายงานว่า เกิดเหตุผลตกหนักในพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทํากินทางการเกษตรของราษฎร ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง

จากการตรวจสอบขั้นต้นมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 10 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลทุ่งฮั้ว หมู่ที่ 10 , หมู่ที่ 12 , ตำบลวังเหนือ หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 , ตำบลวังใต้ หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 6 และ ตำบลร่องเคาะหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 , หมู่ที่ 13

ขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงมีบางพื้นที่บางส่วนยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเนื่องจากมวลน้ำได้ไหลจากที่สูงลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำ ทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสาขา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ได้ทำการแจ้งเตือนให้ราษฎรเร่งขนของขึ้นที่สูง สำหรับพื้นที่เสี่ยง หากมีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นจะแจ้งรายงานให้ทราบต่อไป


19:19 Nara@Isara Christian รูป